QUÊN MẬT KHẨU

Khôi phục cho tài khoản đăng ký email


Lưu ý khi Đổi mật khẩu

  • Yêu cầu tài khoản có đăng ký địa chỉ email.
  • Một mã xác nhận sẽ được gửi tới email của tài khoản.
  • Xin vui lòng kiểm tra thư mục Spam
  • Mã xác nhận sẽ bị hủy sau 24 giờ

Dùng số điện thoại lấy mật khẩu

  • Yêu cầu tài khoản có đăng ký số ĐT.
  • Khi đăng ký số ĐT phải gủi tin nhắn xác nhận.
  • Dùng số ĐT soạn tin nhắn: ON FCMATKHAU nickname GỦI 8085
  • nickname phần này là tài khoản của bạn nhớ ghi đúng.
  • Phải dùng đúng số ĐT đã đăng ký với tài khoản của bạn.
QUÊN MẬT KHẨU
4.3 (86.8%) 50 votes