MINEFC.COM
Trang chủ Hướng dẫn Minecraft PE

Cập nhật java 8 mới nhất chạy game sẽ không gặp lỗi và hiệu suất game tốt hơn.

Minecraft Windows giúp tối ưu sữa lỗi tốt hơn cho các hệ điều hành Windows 7 và XP.

Shiginima Launcher hỗ trợ tất cả hệ điều hành từ Windows đến MacOS và Linux.

Titan Launcher bộ cài đặt đơn giản không được tối ưu và hỗ trợ phiên bản cũ thôi.

TLauncher nhiều tùy chọn cài đặt sẵn như FORGE MOD và OPTIFINE.

Salwyrr Launcher tối ưu hiệu suất & tùy chọn mức ram sử dụng dành cho máy yếu và mạnh.

Minecraft Full Shader Bộ cài đặt full 1.8.9 có sẵn Shader HD và Optifine.

Minecraft Packs Shader Bộ cài đặt full 1.12.2 tối ưu Shader HD,Optifine,Resource Packs.

Minecraft Mods Shader Bộ cài đặt Mod 1.12.2 có sẵn Mod, Shader ,Optifine ,Resource Packs.

Danh sách máy chủ việt nam đề xuất:

PC: MINEFC.NET
PC: HEROMC.NET
Mobile Java: PE.MINEFC.NET
________________________________________________________________________________
Danh sách bộ cài đặt minecraft

Tên Phiên bản

Dung lượng

Download

Minecraft Windows 4.78 MB Tải về máy | Link dự phòng ( Lỗi thời rồi )
Shiginima Launcher 4.76 MB Tải về máy | Link dự phòng ( Lỗi thời rồi )
Titan Launcher (Cũ) 3.77 MB Tải về máy | Link dự phòng ( Khuyên Dùng )
TLauncher Minecraft (Mới) 26.95 MB Tải về máy | Link dự phòng ( Khuyên Dùng )
Salwyrr Launcher (Mới) 0,817 KB Tải về máy | Link dự phòng ( Khuyên Dùng )
________________________________________________________________________________
Phiên bản cấu hình cao cài đặt sẵn mod, Không khuyến khích sử dụng do rất lag.

Tên Phiên bản

Dung lượng

Download

Minecraft Full Shader (1.8.9) 181.9 MB Tải về máy | ( Cấu Hình Cao )
Minecraft Packs Shader (1.12.2) 206.1 MB Tải về máy | ( Cấu Hình Cao )
Minecraft Mods Shader (1.12.2) 244.5 MB Tải về máy | ( Cấu Hình Cao )
________________________________________________________________________________
Yêu cầu cài đặt Java JRE 8, mới có thể chạy game thành công.

Tên Phiên bản

Dung lượng

Download

Java 8 JRE Update 80 MB Java Windows x86 | Java Windows x64