Minefc.com

Nhấn vào một vật phẩm để xem công thức chế tạo:

Hướng dẫn chế tạo

Để chế tạo, bạn phải di chuyển vật phẩm (nguyên liệu) trong túi đồ tới khung chế tạo. Khung chế tạo 2x2 có thể sử dụng ở ngay trong túi đồ của bạn. Đối với khung 3x3, bạn cần nhấn chuột phải vào bàn chế tạo để mở ra.

Tham khảo thêm

IP: sv.minefc.com
Mods Minecraft
Facebook
Youtube
Download Minecraft