MINEFC.COM

Nhấp vào vật phẩm để xem công thức:

Hướng dẫn chế tạo

Để chế tạo, bạn phải di chuyển vật phẩm (nguyên liệu) trong túi đồ tới khung chế tạo. Khung chế tạo 2x2 có thể sử dụng ở ngay trong túi đồ của bạn. Đối với khung 3x3, bạn cần nhấn chuột phải vào bàn chế tạo để mở ra.

Liên kết tham khảo

IP SERVER PC: MINEFC.NET
IP SERVER PE: PE.HEROMC.NET

Minecraft 1.20
Minefc download
Tải minecraft