Bảo vệ tài sản Minecraft

Bảo vệ tài sản Minecraft của bạn

Bảo vệ tải sản vật phẩm trong game của bạn cần các lưu ý sau để tránh bị mất đồ hoặc bị kẻ gian phá hoại hãy thực hiện các bước an toàn bảo mật từ tài khoản đến email của bạn
1: Hãy thực hiện thiết lập email chính của bạn cho tài khoản email phải là có thật và bạn đã tạo và sử dụng nó thường ngày .
2: Tạo mật khẩu có ký tự viết hoa và số để tránh bị check-pass-minecraft chúng ta có thể lấy 1 ví dụ tạo pass như sau: &%$PassNoCheck4852minefc*$#^@
3: Tạo câu hỏi bảo mật trên website và hãy nhớ câu hỏi bảo mật này nó sẽ giúp bạn tìm lại thông tin 1 khi bạn đã quên cái nào đó
4: Thiết lập mã PIN An toàn với server hãy thực hiện tạo 1 mã PIN bao gòm 4 số và mã pin này sẽ dùng để mở trạng thái bị khóa tài khoản của bạn .

Để bảo vệ tài sản của bạn từ những người chơi khác, bạn phải đạt được 3 điều cơ bản sau:

  • 1. Để tránh bị phá nhà của bạn , bạn hãy tạo 1 towny hoặc faction thật sớm, hoặc gia nhập 1 towny hoặc faction trong cộng đồng server.
  • 2. Không tin lời người lạ, trừ khi bạn đã thực sự tin tưởng họ, nếu bạn không muốn bị “mất tiền tật mang” thì hãy thực hiện 1 điều trên.
  • 3. Luôn khóa hòm , cửa và bếp của bạn. Không nên chia sẻ khóa này cho người ko tin tưởng.
  • 4. Khi bạn khóa rương thường nếu không online trong vòng 60 ngày rương của bạn sẽ bị mở khóa tự động, nếu bạn ít online vui lòng bỏ vật phẩm quý vào enderchest .

IBảo vệ rương đồ của bạn:
Rương đồ và bếp là nơi thường chứa các item quan trọng của bạn. Để bảo vệ chúng, server cung cấp cho bạn 1 công tên là lwc. Khi bạn đặt hòm đồ hoặc bếp xuống, lwc sẽ tự động khóa nhưng món này và chỉ bạn có thể sử dụng được chúng. Bạn cũng có thể dùng lwc để khóa cửa và bảng, nhưng chúng sẽ không khóa tự động khi bạn đặt mà khóa thủ công bằng lệnh. Ngoài ra bạn có thể chia sẻ những vật phẩm bị khóa với người khác.
– Một số lệnh cơ bản của lwc:
/lwc : Hiển thị các lệnh có thể sử dụng trong LWC
/cprivate : Gõ lệnh này, rồi bạn đập 1 cái vào 1 block nào đó, block đó sẽ được bảo vệ ngay lập tức và chỉ có bạn mới mở được cái rương mà bạn đã khóa.
/cremove : Như trên, nhưng bạn lại mở khóa nó ra để mọi người có thể dùng chung (cẩn thận, hãy lưu ý khi dùng lệnh này, có thể gây mất đồ nếu xài chung).
/cmodify <tên người chơi> : Thay vì 1 lệnh thì ngăn không cho bất cứ người khác sử dụng chung, thì lệnh này khi bạn gõ lên, người chơi mà bạn nhập vào mới có thể sử dụng chung rương đồ của bạn, những người không có trong danh sách thì không thể mở được.
/cpassword <mật khẩu> : Khi bạn dùng lệnh này, nó cũng như là tạo 1 cái mật khẩu ghi nhớ trong rương, và chỉ khi nhập đúng mật khẩu thì rương mới mở được, khi dùng lệnh này, bạn tránh cho những người khác biết mật khẩu của bạn.
Để mở rương bị khóa bằng mật khẩu, bạn hãy nhập /cunlock <mật khẩu> là có thể mở nó ra.

3.8/5 - (13 bình chọn)