Bảo vệ tài sản Minecraft

Bảo vệ tài sản Minecraft của bạn

Để bảo vệ tài sản của bạn từ những người chơi khác, bạn phải đạt được 3 điều cơ bản sau:

  • 1. Để tránh bị grief nhà ở, bạn hãy tạo 1 town thật sớm, hoặc gia nhập 1 town trong cộng đồng server.
  • 2. Để bảo vệ tài sản cá nhân, hãy tránh xa ban đêm vì ban đêm sẽ kích hoạt Free-PVP ở các vùng đất hoang và sẽ có những kẻ săn lùng bạn, giết bạn và cướp đồ của bạn. Hãy ở trong nhà nếu có thể.
  • 3. Không tin lời người lạ, trừ khi bạn đã thực sự tin tưởng họ, nếu bạn không muốn bị “mất tiền tật mang” thì hãy thực hiện 2 điều trên.
  • 4. Luôn khóa hòm , cửa và bếp của bạn. Không nên chia sẻ khóa này cho người ko tin tưởng.

I> Bảo vệ hòm đồ, bếp và cửa của bạn:
Hòm đồ và bếp là nơi thường chứa các item quan trọng của bạn. Để bảo vệ chúng, server cung cấp cho bạn 1 công tên là lwc. Khi bạn đặt hòm đồ hoặc bếp xuống, lwc sẽ tự động khóa nhưng món này và chỉ bạn có thể sử dụng được chúng. Bạn cũng có thể dùng lwc để khóa cửa và bảng, nhưng chúng sẽ không khóa tự động khi bạn đặt mà khóa thủ công bằng lệnh. Ngoài ra bạn có thể chia sẻ những vật phẩm bị khóa với người khác.
– Một số lệnh cơ bản của lwc:
/lwc : Hiển thị các lệnh có thể sử dụng trong LWC
/cprivate : Gõ lệnh này, rồi bạn đập 1 cái vào 1 block nào đó, block đó sẽ được bảo vệ ngay lập tức và chỉ có bạn mới mở được cái rương mà bạn đã khóa.
/cremove : Như trên, nhưng bạn lại mở khóa nó ra để mọi người có thể dùng chung (cẩn thận, hãy lưu ý khi dùng lệnh này, có thể gây mất đồ nếu xài chung).
/cmodify <tên người chơi> : Thay vì 1 lệnh thì ngăn không cho bất cứ người khác sử dụng chung, thì lệnh này khi bạn gõ lên, người chơi mà bạn nhập vào mới có thể sử dụng chung rương đồ của bạn, những người không có trong danh sách thì không thể mở được.
/cpassword <mật khẩu> : Khi bạn dùng lệnh này, nó cũng như là tạo 1 cái mật khẩu ghi nhớ trong rương, và chỉ khi nhập đúng mật khẩu thì rương mới mở được, khi dùng lệnh này, bạn tránh cho những người khác biết mật khẩu của bạn.
Để mở rương bị khóa bằng mật khẩu, bạn hãy nhập /cunlock <mật khẩu> là có thể mở nó ra.

II> Bảo vệ nhà cửa và công trình của bạn:
Tuy lwc bảo vệ rất tốt item của bạn nhưng nó không thể giúp bạn bảo vệ được công trình của mình. Để bảo vệ công trình của bạn chỉ có 1 cách là bạn là cư dân của 1 thị trấn (town). Bên trong khu vực do thị trấn sở hữu, mọi công trình đều không thể bị người ngoài thị trấn đập phá (trừ khi thị trường cho phép). Bạn có thể tạo 1 thị trấn cho riêng mình hoặc gia nhập vào 1 thị trấn của người chơi khác.
Bạn có thể xem hướng dẫn về thị trấn tại: Hướng dẫn Towny