logo minefc.com

Downloads Resourcepacks Minecraft

Resourcepacks được xem là gói tài nguyên giúp cải thiện chất lượng hình ảnh của game đẹp hơn so với cấu hình mặc định, nó hoàn toàn phù hợp với những máy tính cấu hình mạnh và muốn có được chất lượng hình ảnh đẹp hơn HD trong thật hơn.
Minecraft-Pack
    MinecraftPack 1.8 (37 Mb)

Xem Thêm : Minecraft Server Việt Nam